Akupunktur

Akupunktur är en mångfacetterad behandlingsmetod som framförallt har använts inom svensk sjukvård för behandling av smärta alltsedan den blev godkänd av Socialstyrelsen 1984. Detta innebär att förklaringsmodellerna för hur metoden fungerar bygger på ett fysiologiskt resonemang. Studier har visat att akupunktur är lika eller mer effektiv än standardbehandling vid t.ex. migrän, knäledsartros och ländryggssmärta.

Akupunkturen ger en ökad cirkulation och en nyläkning i den vävnad som är skadad men akupunkturen verkar även på det centrala planet. Behandlingen stimulerar områden i hjärnan som styr kroppens eget smärtlindringssystem vilket också ger en smärtlindring på längre sikt.

Behandlingen sker vid flertalet tillfällen i tät följd och vanligast är att det krävs omkring åtta behandlingar för att få bäst effekt av akupunkturen.