MediYoga

MediYoga specifikt är kraftfulla komplementära metoder för terapi och rehabilitering, där en lång rad fysiska, mentala och emotionella obalanser påverkas, reduceras och till och med botas med hjälp av regelbunden träning.

MediYoga är en svenskutvecklad terapeutisk yogaform som har nått ut brett i samhället genom att knyta samman mångtusenåriga holistiska redskap med modern skolmedicin. MediYoga är, samtidigt som den syftar till att stötta den egna läkningen också en del av ett större filosofiskt system ämnat att skapa en djupare balans i människan.

Vi använder oss av lätta yogarörelser i sittande eller liggande position kombinerat med djupandning och meditationer för att uppnå en fysisk, mental och emotionell balans.

För frågor eller anmälan till grupp eller individuell terapi i MediYoga: