Naprapati

Ordet Naprapati betyder korrigera orsaken till smärta. Det är just det som är målet med våra behandlingar, att undersöka hur och när besvär uppstår och yttrar sig för att sedan kunna rikta vår behandling mot det.

En naprapat undersöker funktionen i kroppen och samspelet mellan nervsystem, muskler och leder. Med hjälp av goda kunskaper inom konventionell medicin, klinisk undersökning i ortopedi och avancerad manuell medicin kan vi diagnostisera dina besvär och skräddarsy behandling och rehabilitering utifrån kroppens behov och förutsättningar.

Naprapati står för en helhetssyn på kropp och hälsa. En viktig del i behandlingen är att göra Dig som patient delaktig i behandlingsprocessen. Vi ger tips och råd kring träning och förhållningssätt kring bla. smärta, hållning och ergonomi med målet att problemen inte ska uppkomma igen.